DELTA PEKÁRNY a.s.,
IČ: 25348833

 

 DELTA PEKÁRNY a.s., IČ: 25348833, DIČ: CZ25348833, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25118.

Společnost DELTA PEKÁRNY a.s. je ovládána společností EUROPEAN UNITED BAKERIES S.A., se sídlem L-2086 Luxembourg, Route d´Esch 412 F, Lucemburské velkovévodství (dále jen „EUB“). Dalšími osobami koncernu, ovládanými přímo nebo nepřímo EUB, jsou i následující osoby se sídlem v ČR: OK REST a.s., UNITED BUSINESS a.s., PK REST a.s., FINREST a.s., Kelsen Bakery, Czechoslovakia, s.r.o. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.“